ORX

Orexo

Research note

Print

Orexo: Strålande rapport för Q2'18

Morgonens rapport var stark rakt igenom och slog våra förväntningar på i princip samtliga punkter. Det är en stark rapport som förtjänar sin uppskattning. Vi kommer troligtvis behöva justera upp estimaten för 2018. Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 60 SEK.

Orexo levererar bra utveckling i verksamheten under Q2’18 och framför allt blev det överraskande starkt kvartal för Zubsolv. Försäljningen av Zubsolv ökade under perioden till 158,4 MSEK (124,1) och överträffade därmed vår uppreviderade prognos (läs mer här) om en försäljning på 147,5 MSEK. En förklaring kan vara den justering som görs av tidigare rabatter och som påverkat intäkten med 12,1 MSEK. Exkluderas denna post hamnade siffran på 146,3 MSEK, vilket är mer i linje med vår förväntansbild.

Trots en ganska tydlig guidning om bruttomarginalen i senaste rapporten, tyckte vi i alla fall, blev utfallet återigen överraskande. Denna gång åt det positiva hållet. Bruttomarginalen förbättrades till 81,2% (77,5%) mot vår förväntan på 73,2%. Här nämns ”första synliga resultatet från effektiviseringsprojektet i tillverkningen” som förklaring. Förmodligen påverkas posten även positivt av de ombokade tidigare rabatterna. Utifrån vad som sades i samband med förra rapporten blir vi fundersamma på om effekterna slår igenom snabbare än förväntat och om det finns än mer att hämta under H2'18? 

När vi ser till operativa kostnaderna hamnade dessa i linje med vår förväntan på 116,7 MSEK mot förväntade 117,1 MSEK. För helåret bedöms  dessa kostnader fortsatt uppgå till 500 MSEK, vilket i nuläget framstår väl tilltaget (230,8 MSEK under H1'18).

Lönsamhetsmässigt var Q2’18 det näst bästa kvartalet någonsin för Orexo och EBITDA hamnade på 50,6 MSEK (15,0) mot vår förväntan på 28,9 MSEK och EBIT på 45,4 MSEK (9,8) mot vår förväntan på 23,7 MSEK. Bolagets vinst per aktie hade en kraftig förbättring och steg till 1,45 SEK (0,09) mot förväntade 0,54 SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var återigen mycket bra och hamnade på 39,0 MSEK (49,0). Det blev positivt trots att milstolpsbetalningen från Mundipharma på 30,8 MSEK hamnar under Q3’18.

 

Download our latest Research Report from 2018-11-09

Download full report icon-download