PMED

Peptonic Medical

Initiating coverage

Print

Peptonic Medical: Det välgörande läkemedelsbolaget

PEPTONIC Medical är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedel baserade på det kroppsegna hormonet oxytocin. Dess främsta värdetillgång, Vagitocin, är ett preparat för behandling av det vanligt förekommande klimakteriebesväret vaginal atrofi. Bolaget har just initierat en fas 2b-studie. Tidigare studieresultat har varit lovande. Vaginal atrofi behandlas idag med östrogenpreparat vilket medför risker och är kontraindicerat för patienter med ökad risk för cancer. Vagitocin kan bli det första östrogenfria alternativet för behandling av vaginal atrofi, en marknad som vi uppskattar uppgå till cirka 2 miljarder dollar. Värderingen av Vagitocin ligger på 105 MSEK, eller 13,2 SEK per aktie. Under de kommande 12-24 månaderna ser vi två betydande katalysatorer för aktien. Dessa är resultaten från fas 2b-studien samt ett undertecknat partneravtal för kommersiell lansering av produkten. Vi bedömer det som mycket sannolikt att båda händelserna faller väl ut, vilket skulle motivera ett marknadsvärde på cirka 200 MSEK.

I vanlig ordning har vi med olika värdedrivande faktorer i vår PDF-analys (Bull- och Bear-scenarier).

Continue reading (pdf) icon-download