Analyst coverage suspended

Redeye is currently not covering this company. Published information on this site may therefore be inaccurate. If coverage is resumed, this flag will be removed.

PCAT

Photocat

Research update

Print

Photocat: Bra inledning på året

Photocat släppte nyligen sin delårsrapport för årets första kvartal som visar att bolaget definitivt är på rätt väg. Affärsvolymerna har ökat markant och tillväxten ser ut att accelerera under det kommande året. Under Q1 levererades över 10 ton fotokatalytiskt material. Det är lika mycket som levererades under hela 2015. Flera av de nya kontrakt som togs i vintras kommer taktas upp under året, och kan sannolikt öka i omfattning under flera års tid.

Utfallet i Q1-rapporten föranleder inga prognosförändringar från vår sida. Vi hade räknat med stigande volymer och det fanns i övrigt inga större överraskningar. Vår värdering påverkas däremot av de senaste veckornas kursuppgång i aktien. Eftersom vi antar att bolaget behöver genomföra en nyemission det kommande året, innebär den högre aktiekursen att utspädningen blir lägre för samma emissionsbelopp. Motiverat värde i vårt Base case är nu 45 SEK per aktie, mot 40 SEK tidigare.

Den bifogade analysen är en uppdaterad version av vår initialanalys av Photocat som publicerades den 11 april 2016. Kommentarer kring Q1-rapporten återfinns på sidorna 24-25.

Continue reading (pdf) icon-download