PCAT

Photocat

Research note

Print

Photocat: riktad emission säkrar finansieringen

Photocat har genomfört en riktad emission som tillför motsvarande 11,8 MSEK och säkrar därmed kapitalbehovet, som av allt att döma höll på att bli överhängande. Den nya ägaren förefaller vara långsiktig och också kunna tillföra ytterligare kapital vid behov.

Det danska investmentbolaget Strategic Investments A/S köper o,6 miljoner nya aktier till kursen 18,40 SEK. De blir därmed näst största ägare med 21,5 procent av aktierna. Deras investeringsfilosofi verkar vara relativt långsiktig med ett begränsat antal större innehav, lite åt aktivisthållet. Photocat var definitivt i behov av en kapitalisering och nu har de goda möjligheter att klara sig fram tills de kan generera positiva kassaflöden. Den riktade emissionen är större än vad som är brukligt. Men med tanke på alternativet, företrädesemission, som medför både osäkerhet och högre kostnader, tycker vi att bolaget gjorde rätt val. De största ägarna är ju de i ledningen och de blir lika utspädda som alla andra.

Bolaget meddelade också att de sjösätter en del av sitt incitamentsprogram. Mandatet omfattar 500 000 teckningsoptioner varav 215 000 nu har sålts till nyckelpersoner i styrelsen och personalen. Bland dessa är bland annat styrelseordförande, VD och två anställda nyckelpersoner som också sitter i styrelsen. Dessa två borde således vara Thomas Becker och Henrik Jenssen. Både VD Michael Humle och Henrik Jenssen tillhör grundarna och har redan stora aktieinnehav via ägarbolaget PhotoC Holding ApS. Kanske tveksamt därför om de är i behov av ett incitametsprogram. Men det signalerar åtminstone att de är beredda att investera mer av både tid och pengar i sitt företag. Klart positiv är att optionerna är långsiktiga, 3-6 år, och dessutom knutna till fortsatt anställning. Bolaget släpper sin bokslutsrapport den 23 februari. Vi får anledning att återkomma i samband med denna. 

Download our latest Research Report from 2017-11-07

Download full report icon-download