PLED

PledPharma

Market Cap 803.0M

Pledpharma utvecklar läkemedel mot oxidativ stress och har två kliniska projekt; PledOx (minska biverkningar från cellgifter) och Aladote (paracetamolförgiftning).  Bolaget saknar idag produkter på marknaden och har därför inga löpande intäkter. Under 2016 uppgick rörelseresultatet till -38 miljoner kronor. Förlusten förväntas öka kommande år då den kliniska aktiviteten tilltar. Nuvarande finansiering bedömer vi är tillräcklig för att syna korten i kommande fas 3-studier. Pledpharma bildades 2006 för att kapitalisera på forskning som inleddes redan 1992. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Organisationen är liten och kompakt och leds av vd Nicklas Westerholm.  Bolaget har ett antal godkända patent och patentansökningar som vid godkännande kan ge ett exklusivt skydd för PledOx till och med 2032. Pledpharmas aktier är sedan 2011 listade på First North.

+ more

Redeye Research

Reports

Notes