PLED

PledPharma

Research update

Print

Pledpharma: Det går trögt i PLIANT-studien

Siffrorna för första kvartalet var i linje med vår för-väntan. Den främsta nyheten i samband med rapporten var att MANAMI-studie nu är fullrekryterad och vi väntar oss studiedata i Q3. Patientrekryteringen till PLIANT-studien har dock inte alls gått som på räls, och för att finansiera fördröjningen genomförs en nyemission, där drygt 18 miljoner kronor ska tas in. En fulltecknad emission bedömer vi ger finansiering av verksamheten genom 2014. Vårt motiverade SOTP-värde är oförändrat och uppgår till 28 kronor. Aktien hålls framför allt tillbaka av osäkerhet kring patientrekryteringen till PLIANT-studien.

Continue reading (pdf) icon-download