PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Möte med FDA närmar sig

De operativa kostnaderna var ned med 0,6 miljoner kronor i andra kvartalet jämfört med det första i år och uppgick till 11,7 miljoner kronor. Kostnaderna förväntas fortsätta minska framöver, då fas II-studien (PLIANT-studien) nu är genomförd. Bolaget har endast mindre intäkter från uthyrning av lokaler, varför rörelseresultatet för perioden blev -11,5 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var mer negativt än resultatet och hamnade på -17,7 miljoner kronor. Likvida medel per sista juni uppgick till 69,6 miljoner kronor.

Det mest kittlande i dagens rapport var att bolaget nu går ut med att de väntar sig att få till ett end of phase II-möte med FDA under hösten. Mötets utfall har stor betydelse inför de partnerförhandlingar, vilka vi förväntar oss kommer att intensifieras mot slutet av innevarande år.

Siffrorna i dagens rapport kom in hyfsat väl i linje med vår helårsprognos, där vi räknar med att de operativa kostnaderna hamnar på 43,2 miljoner kronor och EBIT på -43,0 miljoner kronor. Vi bedömer att vi inte kommer göra några större prognosändringar efter rapporten. Vårt motiverade värde uppgår till 58 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download