PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Stegar vidare i rätt riktning

Morgonens rapport för det andra kvartalet innehöll som sig bör inga stora överraskningar. Det är positivt att bolaget bekräftar att aktiva partnerdiskussionerna kring PledOx pågår, varför vi fortsätter räkna med att bolaget ska få till partneravtal senare i år. Därtill upprepas att en fas II-studie med Aladote kan inledas mot slutet av året.

Kostnaderna i rörelsen tog ett litet skutt uppåt under andra kvartalet jämfört med under det första kvartalet och steg till 12,0 (11,5) miljoner kronor. Uppgången drivs av engångsposter på en större delmålsbetalningar för PLIANT-studien under perioden. Vi räknar inte med liknande utbetalningar under andra halvåret i år, utan förväntar oss istället att rörelsekostnader blir lägre jämfört med utfallet under första halvåret i år.

Den finansiella situationen fortsätter vara stabil. Vid halvårsskiftet hade Pledpharma en kassa på skuldfribasis på 31,7 (69,6) miljoner kronor. Vi bedömer att detta ger finansiering av verksamheten en bra bit in i första halvåret 2017.

Viktigaste beskedet i dagens rapport är att bolaget upprepar att aktiva samtal fortsatt förs med ett antal potentiella partners för PledOx. Beskedet tolkar vi positivt och stärker vår tro på att bolaget ska leverera ett partneravtal kring PledOx i år.

Sammantaget är det en odramatisk rapport, men som bekräftar att allt väsentligt löper enligt plan. I nuläget ser vi inget behov av att göra några större justeringar i våra antaganden kring bolagets projekt och står därför fast vid vårt motiverade värde på 70 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download