PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Räkna med nedställ i aktien

Idag före börsens öppning meddelas att bolaget lämnar processen att hitta en partner till PledOx i detta skede och istället avser att ta PledOx till marknaden på egen hand och genomföra två registreringsgrundande studier. För att finansiera detta ska en företrädesemission genomföras om totalt 406 miljoner kronor, där teckningskursen är satt till 20 kronor. Större aktieägare ställer sig bakom beslutet. Ett informationsmöte kommer hållas kl 9.30 som ska ge ytterligare detaljer kring planerna.

Det här är givetvis en besvikelse, då bolaget tidigare varit tydliga med att vilja ha med en partneravtal redan nu, vilket uppenbart inte varit möjligt att få på plats till rätt villkor. Vi förväntar oss en hård dom på marknaden och ett ordentligt fall för aktien. Vi kommer behöv göra relativt omfattande ändringar i vår värderingsmodell med en negativ effekt, där vi inför dagens besked haft ett motiverat värde på 70 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download