PLED

PledPharma

Research update

Print

Pledpharma: Går vidare utan en partner

Pledpharma avser ta PledOx vidare mot en registrering i Europa och USA på egen hand, då partnerintresset i detta skede varit för svagt. Strategiomläggning och pågående fullt garanterade nyemissionen har satt press på kursen. Efter beskedet att på egen hand ta PledOx genom fas III har vi uppdaterat våra modellantaganden för bolaget. Inkluderat utspädningseffekten från pågående nyemission och förändrade prognoser justerar vi ned vårt fundamentalt motiverade värde till 37 (70) kronor.

Aktien har under större delen av teckningstiden handlats under emissionskursen på 20 kronor, varför det är troligt att en betydande del av garantiåtagandena kommer tas i anspråk och därmed risk för överhäng. Detta tillsammans med få tydliga kurskatalysatorer närmaste 6-12 månaderna bedömer vi talar för att aktien fortsätter handlas med tydlig rabatt mot vårt fundamentala värde.

Continue reading (pdf) icon-download