PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Starka finanser inför fas III-studier

Morgonens rapport för fjärde kvartalet 2016 innehöll inga nyheter kring projekten, vilka framstår utvecklas enligt plan. Det finansiella utfallet under kvartalet hamnade i linje med vad vi räknat med.

För fjärde kvartalet 2016 hade bolaget blygsamma intäkter på 41 (58) tusen kronor i form av hyresintäkter. Rörelsekostnaderna under perioden steg till 11,5 (8,8) miljoner kronor, vilket var något högre än de 10,9 miljoner kronor vi räknat med. Det var framför allt projektrelaterade kostnader som blev högre än vår prognos. Efter fjolårets omfattande finansiering är bolagets kassa stark och likvida medel per sista december 2016 uppgick till 394,0 (50,4) miljoner kronor. Kapitalet ska användas för att finansiera de två kommande fas III-studierna med PledOx samt att ta Aladote genom fas II och mot ett partneravtal. Inget nytt framkommer i rapporten kring projekten som i detta läge utvecklas enligt plan. På nyhetsfronten ligger närmast start av en så kallad proof-of-principle-studie för projekt Aladote (paracetamolförgiftning) som närmar sig och väntas ske under första halvåret i år. Under andra halvåret 2017 räknar vi med att bolaget även ska komma igång och dosera första patient i de två fas III-studier som ska genomföras för Pledox (kemoterapi-inducerad-neuropati). Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 37 kronor per aktie. Det som framkommit i rapporten ger oss inte någon anledning till att justeras detta. Det finns därmed en betydande uppsida för aktien till vårt motiverade värde från aktuella kursnivåer. Vi bedömer dock, som vi tidigare beskrivit, att överhäng från senaste emissionen och avsaknad av tydliga kurskatalysatorer närmaste 6-12 månaderna talar för att aktien fortsätter handlas med tydlig rabatt mot vårt fundamentala värde.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download