PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Närmar sig start av första Aladote-studie

Morgonens rapport bekräftar att bolaget har en hög aktivitet i att förbereda kommande kliniska studier, vilket är en förklaring bakom de ökande rörelsekostnaderna. Kostnadsutvecklingen var dock något bättre än vi hade räknat med. Närmaste betydande händelse för bolaget i utvecklingen av projekten förväntar vi oss är att inleda studie med produktkandidat Aladote, vilket borde kunna ske redan under innevarande kvartal.

Aktiviteten med förberedelser inför kommande kliniska studier, med framför allt PledOx, pågår för fullt och detta visar sig i ökade kostnader i rörelsen. Under första kvartalet steg rörelsekostnaderna till 12,3 (6,9) miljoner kronor. Utfallet var dock något bättre än vad vi räknat med, vilket var rörelsekostnader på 15,1 miljoner kronor. Vi förväntar oss att kostnaderna successivt under året fortsätter att öka i takt med att förberedelserna går framåt och att PledOx senare i år avancerar till kliniska fas III-studier.

Aladote-projektet är dock det som vi bedömer ligger närmast att avancera in i klinisk fas och vi förväntar oss att en proof of principle-studie kan påbörjas redan under innevarande kvartal. Detta är en säkerhetsstudie som väntas inkludera 24 patienter vilka ska behandlas för paracetamolförgiftning. Även om Aladote inte är bolagets väsentligaste värdedrivare är det ett viktigt steg framåt.

Efter fjolårets stora emission är kassan välfylld och per den sista mars uppgick likvida medel till 382 miljoner kronor. Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 37 kronor.

Det något bättre utfallet än vi förväntat oss i rapporten innebär att det finns utrymme för att sänka årets kostnadsprognos, men det väntas inte ge större utslag i vår värdering. Aktien handlas med en förtroenderabatt på börsen, långt under vårt motiverade värde. Överhäng från senaste emissionen och avsaknad av betydande värdedrivande nyheter gör att vi förväntar oss att aktien fortsätter handlas med kraftig rabatt mot vårt motiverade värde i basscenariot.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download