PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Grönt ljus i Storbritannien

Bolagets hårt prövade aktieägare möts idag av positiva besked om att ett godkännande fåtts av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA att inleda en klinisk proof of principle-studie med Aladote.

Dagens besked var i linje med vår förväntansbild att bolaget skulle få klartecken att påbörja en första studie för att utvärdera Aladote i patienter som överdoserat paracetamol. Studien genomförs på University of Edinburgh och kommer inkludera upp mot 24 patienter. Vi räknar med att första resultaten kan presenteras i början av nästa år. Även om beskedet idag inte kommer som en stor överraskning, så är detta ett viktigt steg framåt för bolaget att åter få aktiva projekt i klinisk fas. Vi ser det även som ett första steg att öka intresset kring aktien som dras med en förtroenderabatt och överhäng från senaste nyemissionen. Inför dagens besked uppgick vårt motiverade värde till 37 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download