PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Grönt ljus i Storbritannien

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Bolagets hårt prövade aktieägare möts idag av positiva besked om att ett godkännande fåtts av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA att inleda en klinisk proof of principle-studie med Aladote.

Dagens besked var i linje med vår förväntansbild att bolaget skulle få klartecken att påbörja en första studie för att utvärdera Aladote i patienter som överdoserat paracetamol. Studien genomförs på University of Edinburgh och kommer inkludera upp mot 24 patienter. Vi räknar med att första resultaten kan presenteras i början av nästa år. Även om beskedet idag inte kommer som en stor överraskning, så är detta ett viktigt steg framåt för bolaget att åter få aktiva projekt i klinisk fas. Vi ser det även som ett första steg att öka intresset kring aktien som dras med en förtroenderabatt och överhäng från senaste nyemissionen. Inför dagens besked uppgick vårt motiverade värde till 37 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download