PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Första patient inne i studie

Igår meddelades att en första patient inkluderats i fas IIa-studien som genomförs för Aladote. Därmed är studien på allvar igång och vi räknar med (som tidigare) att första resultaten kan presenteras i början av nästa år. Beskedet påverkar inte vår syn på bolaget eller aktien.

Den första patienten är nu inkluderad i den första av två fas II-studier som ska genomföras för at utvärdera Aladote i patienter som överdoserat paracetamol. Studien genomförs på University of Edinburgh och kommer inkludera upp mot 24 patienter.

Vi gör inga förändringar i våra projektantaganden till följd av detta väntade besked och vårt motiverade värde är fortsatt på 37 kronor. Aktien handlas betydligt lägre, då den tyngs av överhäng från fjolårets nyemission och en förtroenderabatt mot ledning. Det som talar för aktien i det korta perspektivet är att värderingen i nuläget är nästan i nivå med kassan. Vi tror dock att det krävs besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kring fas III-programmet för PledOx innan vi får se en uppvärdering ochtydligt  minskad rabatt mot vårt värde.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download