PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Vi gör inga ändringar efter Q2’17-rapporten

Gårdagens rapport för Q2'17 bekräftade vår förväntningsbild på bolaget. Kostnaderna utvecklas i linje med våra förväntningar och nyhetsagendan likaså. Därmed behåller vi vår syn på att aktien, som är nedpressad och handlas till låga förväntningar.

Kostnaderna under Q2’17 ökade till 16,2 miljoner kronor och vår förväntan låg på 16,5 miljoner kronor. Enskilda kvartals utveckling är dock relativt ointressant för Pledpharmas verksamhet, speciellt då vi ännu inte vet exakt när och hur omfattande fas 3-programmet blir för PledOx. Kassan uppgick vid utgången av andra kvartalet till 363,7 miljoner kronor. Utifrån det vi vet idag ska detta vara tillräckligt för att ta PledOx till första data i planerade fas 3-studier. En mer fyllig presentation över kommande studier för PledOx väntas när bolaget träffat EMA, och ett sådant möte räknar vi med kommer ske närmaste veckorna. Klarhet kring studieupplägg är viktigt för att räta ut frågetecknen kring detta och är därför en viktig katalysator för aktien. 

Rapporten innehöll även en uppdatering av rekryteringsläget i den pågående fas 2a-studien för Aladote. Hittills har åtta patienter inkluderats, vilket motsvarar första dosgruppen i studien, som ges 2 mikromol/kg av Aladote (calmangafodipir) efter att patienter fått en inledande dos av standardbehandlingen NAC. Rekryteringstakten stärker vår tro att samtliga 24 patienter ska kunna inkluderats och behandlats med Aladote före årsskiftet och därmed generera första data under H1’18. Utifrån den omfattande historik som finns för produkten från patienter som behandlats med substansen anser vi att risken för bakslag är mycket liten i detta skede.

Rapporten ger oss ingen anledning att justera våra projektantaganden eller förväntningar för kostnader i rörelsen, varför vi står kvar med ett fundamentalt motiverat värde på 36 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download