PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Levererar - asiatiskt licensavtal

Bolaget har ingått ett licensavtal med det japanska bolaget Solasia Pharma, vilka kommer att finansiera utveckling och kommersialisering av PledOx på flera viktiga marknader i Asien. Avtalet kan ge milstolpesersättningar på upp mot 700 miljoner kronor samt royalty baserad på försäljning. Dagens besked innebär att det kliniska programmet för PledOx kommer att utökas och expanderas till fler nya möjliga marknader, samt att det ger en värdefull validering av projektet från en partner. Därtill får bolaget en viss finansiell förstärkning. Vi förväntar oss en ordentligt positiv kursreaktion på beskedet.

Pledpharma har tecknat licensavtal Solasia Pharma som avser utveckling och kommersialisering av PledOx inom tjock- och ändtarmscancer i Japan, Kina, Hong Kong, Macau, Sydkorea och Taiwan. Solasia kommer att bekosta utveckling av PledOx på dessa marknader, och första steget blir att genomföra en fas I-studie i japanska och kaukasiska friska frivilliga. Vi förväntar oss att denna studie kan starta inom kort och relativt snabbt kan genomföras. Därefter är avsikten att utöka de två POLAR-studierna (som presenterades i förra veckan) för att även inkludera patienter från regionen, och dessa två fas III-studier ska utgöra underlag för att nå marknadsgodkännande på ovanstående asiatiska marknader.

Avtalet omfattar kontantersättning och milstolpesbetalningar (utveckling och försäljning) på upp mot 700 miljoner kronor (9,3 miljarder yen) samt en royaltyersättning baserad på framtida försäljning.

Solasia framstår som en mycket bra partner. Bolaget är aktiva inom samma område (supportive care) med produkter som säljs i regionen för att begränsa bieffekter från cellgiftsbehandlingar. Solasia har ombesörjt processen för att ta dessa produkter till marknaden, vilket är en viktig erfarenhet.

Licensavtalet med Solasia anser vi ger en betydande validering av PledOx, inte minst då Solasia avser att investera betydande summor för att ta projektet till marknaden. Utökat patientmaterial kommer även bidra till att förstärka patientdatabasen. Utöver det ger dagens avtal ett visst finansiellt bidrag till bolaget och möjlighet för ytterligare intäkter närmaste åren när kliniska och regulatoriska milstolpar uppnås.  

Vi kommer behöva att höja våra estimat och projektantaganden för PledOx baserat på dagens avtal, då det inkluderar fler marknader än vad vi tidigare vägt in i modellen och att en lansering i Asien kan bli möjlig omkring 4 år tidigare än vår nuvarande bedömning (2026). Inför dagens besked uppgick vårt motiverade värde i basscenariot till 36 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download