PLED

PledPharma

Research update

Print

Pledpharma: Comeback

Bolaget har under hösten levererat och blivit tydligare kring fas III-programmet för PledOx, men även överraskat med ett licensavtal för projektet i Asien. Licensavtalet med Solasia Pharma omfattar flera betydelsefulla asiatiska marknader, framför allt Japan, där utvecklingen nu påskyndas och vi räknar med möjlighet att nå marknaden under 2023 mot tidigare 2026. Avtalet med Solasia innebär möjlighet för Pledpharma till intäkter redan under klinisk och regulatorisk fas. Därtill bidrar expansionen av patienter i Asien till att stärka den kliniska dokumentationen inför framtida registrering av PledOx.

Vi har uppdaterat våra modellantagande för PledOx och vi höjer vårt fundamentalt motiverade värde i basscenariot till 42 (36) kronor. Trots positiv kursutveckling i spåren av de positiva nyheterna framstår förväntningarna fortsatt försiktiga och aktien handlas betydligt lägre än jämförbara bolag.

Continue reading (pdf) icon-download