PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Studiestart fördröjs för PledOx

Starten av fas III-studierna för PledOx blir fördröjda med drygt ett halvår och det är leverans av studieläkemedel som ligger bakom fördröjningen. Bolaget räknar dock fortsatt med att kunna presentera top-line resultat under 2020. Dagens besked förändrar därför inte caset, men blir en ny negativ nyhet för aktieägarna att smälta.

Pledpharma förbereder att starta två registreringsgrundande studier, där man vill visa att behandling med PledOx kan förebygga perifera nervskador hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling vid tjock- och ändtarmscancer. Planen var att påbörja dessa tidigt 2018, vilket nu visar sig bli försenat med omkring ett halvår. Bolaget förväntar sig nu att istället kunna påbörja inklusionen av patienter under H2’18.

Fördröjningen beror på försenade leveranser av PledOx. Vi uppfattar inte att det handlar om större tillverkningsproblem, vilket förstärks av att det inte uppkommit problem med leveranser till exempelvis PLIANT-studien. Positivt är dock att både den amerikanska och brittiska läkemedelsmyndigheten godkänt designen av studien, vilket styrker vår tro på att bolaget ska komma igång under andra halvan av 2018.

Med positiva besked från myndigheter kan det bli möjligt att korta tiden något för patientrekryteringen, då den fördröjda starten kan göra det möjligt att påbörja studierna samtidigt i flera länder, mot tidigare plan om en sekventiell utvidgning av antalet studiesiter. 

Aktiemarknaden reagerar givetvis negativt på dagens besked. Modellmässigt slår ett halvårs fördröjning av studierna negativt med 2 SEK på vårt motiverade värde (allt annat lika), vilket inför dagens besked uppgick till 42 SEK. Vi kommer göra en mer grundlig uppdatering av modellantagandena efter rapporten den 22 februari. 

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download