PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Ännu ett intensivt kvartal avrapporterat

Morgonens rapport rundar av en intensiv period för bolaget, där viktiga steg framåt tagits för huvudprojektet PledOx, men även ett litet steg tillbaka.

Nyhetsflödet har varit intensivt från bolaget under de senaste månaderna och det har framför allt kretsat kring huvudprojektet PledOx. Som tidigare meddelats till marknaden har det skett en viss tidsfördröjning till studiestart för de två registreringsgrundande POLAR-studierna, till följd av försenad leverans av aktiv substans, ett problem som ska kunna hanteras utan ytterligare fördröjningar. I den positiva vågskålen har studiedesignen för POLAR-studierna blivit godkänd på viktiga marknader, vilket talar för att kunna påbörja patientrekrytering på bredfront under H2 2018, vilket kommer korta tiden för rekrytering av patienter och därmed skapa förutsättningar för top-line resultat under 2020. Därtill har bolaget rapporterat positiva resultat i en fas I-studie för PledOx i friska asiatiska försökspersoner (Suncist-studien). Der snabba genomförande betyder att det kan bli möjligt att påbörja rekrytering av patienter i Asien tätt inpå starten i Europa och USA.

För bolagets andra projekt, Aladote, har man kommit till den tredje och sista dosgruppen (10 umol/kg) och två av åtta patienter är doserade i denna grupp. Studien genomförs på University of Edinburgh och kommer inkludera upp mot 24 patienter. Vi förväntar oss att resultat från studien presenteras under H1 2018, mest troligt anser vi är att det sker i början av Q2.

Rörelsekostnaderna fortsatte upp under Q4’17 och ökade till 45,8 MSEK (11,5) – förväntade oss 22,3 MSEK. Siffran tyngs av engångsutlägg till CRO och kostnader för den asiatiska fas I-studien, som vi inte inkluderat i estimaten. För den asiatiska fas I-studien får bolaget full kostnadskompensation från partnern Solasia, vilket uppgick till 6,5 MSEK. Vi bedömer att kostnaderna för ett tag framåt toppat och att vi får se klart lägre nivåer under H1 2018. Det finansiella läget är fortsatt stabilt och likvida medel per den sista december 2017 uppgick till 309,5 MSEK.

Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 42 SEK. Som vi tidigare nämnt, i samband med att bolaget kommunicerade fördröjd start , slår halvårsfördröjningen av POLAR-studierna negativt med 2 SEK på vårt motiverade värde (allt annat lika). I övrigt ser vi ingen anledning att justera våra antaganden.

På nyhetsagendan närmaste tiden förväntar vi oss uppdaterad information om förberedelser i Asien inför start av fas III-studier för PledOx samt fas IIa-resultat för Aladote. Den viktigaste nyheten i år blir troligen ett startskott för POLAR-studierna (H2 2018).

Beskedet om försening av POLAR-studierna har satt aktien under rejäl press. För oss framstår reaktion som överdrivet kraftig. Vi bedömer att förtroendet kommer tillbaka om bolaget levererar på ovanstående nyheter och kommer igång med POLAR-studierna enligt ny tidsplan.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download