PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Positiva slutresultat för Aladote i studie

Inför börsens öppning i dag släpps slutresultat från den genomförda fas Ib/IIa-studien med Aladote. Resultaten är lovande och stärker vår tro på att projektet kommer att tas vidare i klinisk utveckling, vilket är anledning till att vi gör en viss uppjustering av vårt motiverade värde.

Som tidigare utlovats av bolaget släpps i dag slutresultat från den genomförda proof of principle-studien, där Aladote utvärderats i kombination med N-acetylcystein (NAC) i patienter med paracetamolförgiftning. NAC utgör i dag standardbehandling vid paracetamolförgiftning, då det visar god effekt att minska risk för leverskador i patienter som når akutvården inom åtta timmar efter överdos. För patienter som anländer senare saknas det i dag effektiv behandling (cirka 25 procent). Hypotesen är att kombinationen ska kunna minska risken för leverskador oavsett när patienten överdoserade (tidpunkt kan vara svår att bedöma).
 
I den genomförda studien inkluderades totalt 24 patienter som fördelats jämt i tre dosgrupper, varav sex patienter på varje dosnivå fått kombinationen och två enbart behandlats med NAC. Sedan tidigare vet vi att Aladote visat bra säkerhet och tolerabilitet (https://bit.ly/2NAmglB) i studien. Det nya i dagens slutrapport är att man sett signaler om att behandlingskombinationen även reducerar leverskador i dessa patienter. Det handlar om resultat från explorativa biomarkörer, men som är validerade av relevanta myndigheter för att användas i kliniska studier. 
 
Vårt samlade intryck av dagens besked är att de är resultaten ser lovande ut, vilket stärker vår tro på att projektet kommer att drivas vidare till en mer omfattande klinisk studie. Det är anledning till att vi sänker riskjusteringen för Aladote med fem procentenheter, och bedömer chansen att projektet når hela vägen till marknaden till 25 procent (20). Förändringen är anledning till att vi höjer vårt motiverade värde till 42 SEK (40).
 
Utöver dagens positiva besked förväntar vi oss fler viktiga nyheter från bolaget den närmaste tiden, vilket vi bedömer kan stärka intresset ytterligare för aktien.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download