PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Händelserikt kvartal i ryggen

Morgonens rapport bjuder som sig bör inte på några stora överraskningar. Positivt är att sedan tidigare uppsatta mål om att påbörja det globala fas III-programmet för PledOx i år upprepas, och därmed också möjligheten att få en första väsentlig milstolpsbetalning från partner Solasia under kvartalet.

Som vår rubrik indikerar har det hänt mycket under tredje kvartalet för Pledpharma, och viktigast har varit de lovande resultaten för Aladote och att produktion av läkemedelssubstansen PledOx har fördigställts. Därmed känns det än mer troligt att planen om att påbörja fas III-programmet för PledOx verkligen kommer att kunna ske under innevarande kvartal. I fjol var det visserligen en liknande situation, där målet var att POLAR-studierna skulle inledas före årsskiftet, men blev fördröjda av produktionsfördröjningar. Att det ska tillkomma något ytterligare som fördröjer studierna i nuläget ser vi som ytterst osannolikt, då de återstående myndighetsgodkännandena som krävs mest är av formell karaktär. 
 
Efter ett relativt kostsamt Q2’18 blev utfallet något bättre i tredje kvartalet och rörelsekostnaderna uppgick till 27,3 MSEK (27,5). Projektkostnaderna under perioden utgjorde 18,0 MSEK (20,9), varav 11,3 MSEK var relaterat till studieprogrammet i EU och USA. De återstående 6,7 MSEK handlar om kostnader för att påbörja fas III-programmet i Asien som i sin helhet betalas av partner Solasia (redovisas som försäljningsintäkt). Vi räknar kostnaderna dock vänder upp igen under innevarande kvartak, då exempelvis extrakostnad till ansvarig CRO kommer betalas när studierna påbröjas, men vi räknar även med att detta kommer att aktivera en milstolpsbetalning från Solasia (vi förväntar oss åtminstone 3 MUSD). 
 
Dagens rapport motsvarar våra förväntningar och vi håller fast vid vårt fundamentalt motiverade värde på 42 SEK. Aktien har dock utvecklats betydligt svagare än vad vi hade förväntat oss, men vi tror att intresset kommer att stärkas när POLAR-studierna startat och det ger ytterligare klarhet kring nästa steg för Aladote. 
 

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download