PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: UNGEFÄR HÄLFTEN AV MILSTOLPAR FÖRE LANSERING - VD

STOCKHOLM (Direkt) Ungefär hälften av forskningsbolaget Pledpharmas milstolpsbetalningar om totalt cirka 700 miljoner kronor i avtalet med Solasia kring Pledox i Asien berör händelser fram till en marknadslansering av läkemedelskandidaten

STOCKHOLM (Direkt) Ungefär hälften av forskningsbolaget Pledpharmas milstolpsbetalningar om totalt cirka 700 miljoner kronor i avtalet med Solasia kring Pledox i Asien berör händelser fram till en marknadslansering av läkemedelskandidaten. Vidare finns möjligheter till en royalty på eventuell försäljning i intervallet 10-15 procent.

Det säger Pledpharmas vd Nicklas Westerholm till Nyhetsbyrån Direkt.

Hur stor den initiala betalningen från Solasia är avslöjar däremot varken Pledpharmas vd eller styrelseordförande Håkan Åström.

Enligt vd Nicklas Westerholm kommer den initiala betalningen dock att tas med som intäkt i rapporten för det fjärde kvartalet.

Pledpharma planerar att gå till marknaden med partners även i USA och Europa, men där har bolaget ännu inte knutit till sig någon partner.

"Vi har sagt sedan långt tidigare att den fortsatta utvecklingen att ta Pledox till marknaden är med samarbeten. Men just nu har vi gjort vårt avtal i Asien och det ger oss ett avstamp för att ta det här projektet vidare på ett riktigt meningsfullt sätt", säger Pledpharmas styrelseordförande Håkan Åström.

Förutom finansiella ersättningar kommer Solasia att finansiera en asiatisk expansion av med 200 patienter i de kommande Polar-studierna i fas 3. Studieprogrammet väntas inledas före årsskiftet 2017/2018.

Pledpharmas avtal för Pledox med Solasia berör enbart indikationen perifera nervskador hos patienter med spridd tjock- och ändtarmscancer. För andra indikationsområden har Pledpharma kvar rättigheterna.

"När vi går vidare med nya indikationer kommer vi att prata med Solasia först", säger Håkan Åström.

Någon option på ytterligare indikationsområden har däremot inte Solasia

"En option brukar innebära att du har avtalade villkor för nästa indikation och det har vi inte, men vi kommer självklart att prata med dem först", säger Håkan Åström.

Vid utgången av det tredje kvartalet 2017 hade Pledpharma likvida medel på 354 miljoner kronor. Detta kapital väntas räcka fram till presentationen av topline-resultat från fas 3-studierna under 2020.

Pledpharma rusade upp 22 procent under måndagen den 20 november.

Graf: Pledpharmas kursutveckling på måndagen den 20 november.

image

Källa: Infront