PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: INGÅR LICENSAVTAL MED SOLASIA I ASIEN FÖR PLEDOX

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Pledpharma har ingått ett licensavtal med Solasia Pharma för utveckling och kommersialisering av Pledox i Japan, Kina, Hongkong, Macau, Sydkorea och Taiwan

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Pledpharma har ingått ett licensavtal med Solasia Pharma för utveckling och kommersialisering av Pledox i Japan, Kina, Hongkong, Macau, Sydkorea och Taiwan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala ersättningen och framtida milstolpsbetalningar uppgår till 83 miljoner dollar motsvarande cirka 700 miljoner kronor. Därtill kommer Solasia att betala royaltyersättning på försäljning "enligt indutristandarden för ett läkemedelsprojekt som utlicensieras i fas 3.

Solasia kommer efter regulatoriska interaktioner att finansiera en expansion av Pledpharmas fas 3 studieprogram med rekryteringen av asiatiska patienter.

Avtalet fokuserar inledningsvis på cellgiftsinducerade perifera nervskador hos patienter med tjock- och ändtarmscancer.

En fas 1-studie kommer också genomföras i japanska och kaukasiska frivilliga med fokus på säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik.

Fas 3-studierna kommer med PLedox kommer att inledas för årsskiftet 2017/2018 med avläsning av topline-resultat under 2020.