PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: NETTORES -18,8 MLN KR 3 KV (-27,3)

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma, som handlas på First North, redovisar ett nettoresultat på -18,8 miljoner kronor (-27,3) för det tredje kvartalet 2018

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma, som handlas på First North, redovisar ett nettoresultat på -18,8 miljoner kronor (-27,3) för det tredje kvartalet 2018.

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 250 miljoner kronor, att jämföra med 354 miljoner vid samma period förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16,8 miljoner kronor (-9,4).

Det framgår av delårsrapporten.

Bolaget planerar att starta fas 3-studier för Pledox under det fjärde kvartalet och räknar med att ha inkluderat samtliga patienter inom 10-12 månader från dosering av första patient. Det framgår av vd-orden.

För läkemedelsprojektet Aladote, en läkemedelskandidat avsedd att förhindra leverskador vid paracetamolförgiftning, avser Pledpharma att före årsskiftet färdigställa utformningen av en klinisk studie står det vidare i vd-orden.