PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: LEVERANS TILL STUDIE FÖRSENAT, I ÖVRIGT ENL PLAN

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma meddelar att leveransen av studieläkemedel till fas 3-programmet för Pledox har försenats och nu väntas patientinklusionen kunna påbörjas under andra halvåret 2018

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma meddelar att leveransen av studieläkemedel till fas 3-programmet för Pledox har försenats och nu väntas patientinklusionen kunna påbörjas under andra halvåret 2018.

Övriga förberedelser fortlöper enligt plan och rapportering av top-line-resultat beräknas ske under andra halvåret 2020, vilket är inom ramarna för den prognos som bolaget tidigare kommunicerat.

Det framgår av ett pressmeddelande.