PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: RESULTAT -15,8 MLN KR 1 KV (-12,3)

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma, som handlas på First North, redovisar ett resultat om -15,8 miljoner kronor (-12,3) för det första kvartalet 2018

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma, som handlas på First North, redovisar ett resultat om -15,8 miljoner kronor (-12,3) för det första kvartalet 2018.

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 294 miljoner kronor (382) och kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,2 miljoner kronor (-12,0).

Resultat per aktie uppgick till -0,3 kronor (-0,3).

Det framgår av delårsrapporten.

Bolaget fortsätter förberedelserna inför starten av fas 3-programmet för Pledox, en läkemedelskandidat för att förebygga nervskador i samband med cellgiftsterapi.

"Vi förväntar oss fortfarande att patientinklusionen i Polar-studierna kan påbörjas under andra halvåret 2018. Trots den försening i leveransen av studieläkemedel som kommunicerades i februari räknar vi med att kunna leverera top line-resultat under 2020, inom ramarna för den prognos som vi tidigare meddelat", säger vd Nicklas Westerholm i delårsrapporten.

Proof of principle-studien med Aladote fortskrider enligt plan, och fem av totalt åtta planerade patienter i den sista dosgruppen har nu inkluderats. Aladote utvecklas för att förhindra leverskador i samband med paracetamolförgiftning.

"Vi förväntar oss fortfarande top-line resultat från denna studie i kvartal två 2018", skriver Nicklas Westerholm i delårsrapporten. Patentportföljen har förstärkts

"Vi ser nu fram emot resultaten från den pågående proof of principle-studien med Aladote, liksom de ytterligare förväntade myndighetsgodkännandena i Europa inför inklusion av patienter till fas 3-programmet med Pledox", kommenterar Nicklas Westerholm.