PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: INITIERAR FAS III-STUDIER MED PLEDOX

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma initierar fas III-studier med Pledox före årsskiftet efter avstämning med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma initierar fas III-studier med Pledox före årsskiftet efter avstämning med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Fas III-studierna beräknas kunna initieras före årsskiftet 2017/18, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Bolagets finansiella medel förväntas täcka kostnaderna fram till den planerade avläsningen av top-lineresultat under 2020, skriver Pledpharma vidare.

Pledox utvecklas för att motverka allvarliga cellgiftsinducerade perifera nervskador (CIPN) som drabbar mellan 40 och 60 procent av de patienter som genomgår standard-

behandlingen mot tjock- och ändtarmscancer.