PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: INITIERAR FAS III-STUDIER MED PLEDOX

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma initierar fas III-studier med Pledox före årsskiftet efter avstämning med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma initierar fas III-studier med Pledox före årsskiftet efter avstämning med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Fas III-studierna beräknas kunna initieras före årsskiftet 2017/18, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Bolagets finansiella medel förväntas täcka kostnaderna fram till den planerade avläsningen av top-lineresultat under 2020, skriver Pledpharma vidare.

Pledox utvecklas för att motverka allvarliga cellgiftsinducerade perifera nervskador (CIPN) som drabbar mellan 40 och 60 procent av de patienter som genomgår standard-

behandlingen mot tjock- och ändtarmscancer.