POLYG

Polygiene

Research update

Print

Polygiene: Fortsatt tillväxt

Under kvartalet uppgick försäljning till 13,0 MSEK (10,7), motsvarande en tillväxt på 21 %. Väntat var en försäljning på 13,2 MSEK. Resultatmässigt uppgick EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (0,6), väntat var 1,6 MSEK. Avvikelsen är hänförbar till aggressivare marknadssatsningar än våra antaganden. Marknadssatsningarna ska ses som investeringar för att säkra den långsiktiga tillväxten.

Bolaget fortsätter utöka sin imponerande partnerlista, under kvartalet har fyra partners tillkommit; Propper, Converse Footwear (Japan), HJC samt White Sierra. Ihop med marknadssatsningarna är nya partners viktiga pelare för att säkra den långsiktiga tillväxten.

Vi reviderar ner base-case marginellt till 17,4 kronor per aktie (17,9), med bakgrund i något högre kostnader. I övrigt har inte Q2 förändrat vår syn på bolaget och vi ser intakt på investeringscaset. Därmed upprepar vi vårt tidigare värderingsintervall som indikerar ett DCF-värde mellan 7-25 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post