POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene: Styrelseledamot ökar sitt innehav till mer än 10 procent - höjd värdering

Polygiene meddelade den 15 september att Richard Tooby, styrelseledamot och sedan tidigare största privata ägare i Polygiene, förvärvat 65 000 aktier i bolaget. Transaktionen är daterad den 15 september och gjordes till kursen 15,13 kronor. Sedan tidigare äger Richard 1 991 700 aktier i Polygiene, vilket efter köpet summeras till 2 056 700 aktier.

Redeye använder sig av en egen rating modell (Redeye Rating) för att komma fram till ett avkastningskrav som återspeglar bolagets kvalité. Ratingen utgörs som bekant av fem värderingsnycklar (ledning, ägarskap, vinstutsikter, lönsamhet samt finansiell styrka). Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer. Baserat på denna modell har vi tidigare räknat med en WACC på 11,8 procent.
 
I vår senaste analysuppdatering skrev vi bland annat att rating för ägarskap påverkas negativt av att ingen enskild ägare har mer än 10 procent av kapitalet. Men i och med förvärvet av 65 000 aktier passerar Richard 10 procent (2 056 700/20 516 000=10,02 procent). Efter transaktionen höjs rating för ägarskap till 6 poäng från tidigare 5 poäng.
 
Den höjda ratingen föranleder en lägre WACC på 11,4 procent och vi höjer således vår värdering av Polygiene. Vårt nya värderingsintervall indikerar ett DCF-värde mellan 7-26 kronor per aktie (tidigare 7-25 kronor per aktie), där base-case uppgår till omkring 18 kronor per aktie (tidigare omkring 17 kronor per aktie).
 

Download our latest Research Report from 2018-04-09

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post