POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene: Inför Q3

Polygiene släpper sin Q3-rapport imorgon, torsdag 10 november. Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 19 procent, motsvarande 23 MSEK (19)* i försäljning. Likt tidigare bedöms ökningen främst komma från befintliga kunder. EBITDA väntas uppgå till 2 MSEK (3)*, motsvarande en EBITDA-marginal på 7 procent.

Precis som tidigare rapport fokuserar vi på försäljningstillväxten, innevarande år kommer präglas av kostnadsökningar (framförallt marknadsrelaterade aktiviteter) för att säkra den långsiktiga tillväxten. Vi räknar därför med att lönsamheten pressas under hela året för att under 2017 återgå till högre nivåer (EBITDA-marginal, 9 procent). För 2016 väntar vi oss ett EBITDA-resultat kring nollstrecket. 
 
I den senaste analysuppdateringen uppmärksammade vi behovet av redovisade investeringar. Då Polygiene framförallt bygger ett varumärke kring funktionaliteten odörkontroll räknas till investeringar främst PR- och marknadsaktiviteter. Historiskt har bolaget inte redovisat dessa kostnader separat (ingår i posten övriga externa kostnader). Investerarkollektivet skulle uppskatta om bolaget i samband med rapporter kommunicerade kostnader som är hänförbara till marknadsaktiviteterna för skapa en bättre förståelse för bolagets investeringsbehov. 
 
Vidare är vi extra nyfikna på utvecklingen hos befintliga kunder (ökad penetrationsgrad hos befintliga kunder är den viktigaste och snabbaste tillväxtfaktorn de närmsta åren) och utvecklingen av det generella intresset för odörkontroll på marknaden. Slutligen håller vi ett öga på eventuella kommentarer kring samarbetet med Adidas – ett samarbete med mycket stor potential.
 
*Historiska siffror finns endast för Q1 2015, övriga siffror är även de estimat från vår sida.
 

Download our latest Research Report from 2018-04-09

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post