POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene Q3: En första kommentar

Polygiene rapporterar för det tredje kvartalet en försäljning på 15 MSEK, mot väntade 23 MSEK. Jämfört med motsvarande kvartal är det en minskning med 14,6 procent. Den minskade försäljningen jämfört med ifjol beror enligt VD på att det tredje kvartalet föregående år var ovanligt starkt pga. säsongsvariationer. Oavsett så hade vi väntat oss en betydligt högre försäljning – något vi får återkomma till i vår kommande analysuppdatering.

Resultatmässigt landade EBITDA på -0,5 MSEK, väntat var 2 MSEK. Ljuspunkten i rapporten var att den viktiga bruttomarginalen klättrar till 59 procent jämfört med 55 procent i föregående kvartal. Väntat var en bruttomarginal på 57 procent. Dock upprepar vi att försäljningstillväxten är viktigare än resultatet den närmsta tiden.
 
I övrigt fortsätter de stora marknadssatsningarna och bolaget uttrycker en fortsatt stark efterfrågan från såväl befintliga kunder som nya. Aktien är i skrivande stund ner omkring 10 procent - en väntad reaktion sett till den svaga rapporten.
 
Sammantaget avvek rapporten från våra prognoser över alla linjer. Vi kommer analysera rapporten djupare och återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.
 

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post