POLYG

Polygiene

Research update

Print

Polygiene: Hack i försäljningen

Försäljningen i Q3 kom in betydligt lägre än förväntat och jämfört med ifjol minskade försäljningen med 21 procent. Vi väntar oss att bolaget redan nästa kvartal är tillbaka på tillväxtspåret då Q4 traditionellt är det starkaste kvartalet.

Polygiene har fortsatt addera nya partners under kvartalet, framförallt i segmentet home textiles. Samarbetena bekräftar behovet av odörkontroll även inom detta marknadssegment och utgör viktiga pelare för att säkra den långsiktiga tillväxten.

Att tillväxtkurvan emellanåt uppvisar avbrott är inte överraskande för ett litet bolag med verksamhet på en ny marknad. Dock revideras prognosen för innevarande år ner och vi är något försiktigare inför 2017. Base case har således minskat till 16,6 SEK per aktie (17,4) och fair value range hamnar på 6,4–22,3 SEK (6,8–24,8).

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post