POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene: Inför Q4

Polygiene släpper sin Q4-rapport imorgon, tisdag 28 februari. Efter ett tredje kvartal med negativ tillväxt väntar vi att bolaget är tillbaka på tillväxtspåret. Vi upprepar enligt tidigare att viktigast de närmsta åren är försäljningstillväxten – vilken signalerar ett fortsatt ökat intresse för funktionssegmentet odörkontroll och framförallt varumärket Polygiene. Lönsamheten väntas även under fjärde kvartalet pressas till följd av kostnadsökningar (framförallt marknadsrelaterade aktiviteter) för att säkra tillväxten på längre sikt. En viktig fråga vi ställer oss är hur stort investeringsbehovet (främst PR- och marknadsaktiviteter) framöver är.

Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 17,0 procent, motsvarande 17,6 MSEK (15,0) i försäljning. Likt tidigare bedöms ökningen främst komma från befintliga kunder. EBITDA väntas uppgå till 1,1 MSEK (1,7), motsvarande en marginal på 7,0 procent (11,0). Vi fortsätter påpeka behovet av redovisade investeringar (PR- och marknadsaktiviteter) då det behövs en bättre förståelse för bolagets investeringsbehov. Idag redovisas inte dessa kostnader separat utan ingår i posten övriga externa kostnader. 

Som vanligt är vi intresserade av framstegen hos befintliga kunder (framförallt de större kontona som Adidas, Patagonia etc.). Specifikt är vi nyfikna på om dessa kunder utökat sin användning av Polygiene. En viktig pusselbit för bolagets långsiktiga tillväxt är segmentet Lifestyle och vi håller därför ett extra öga på eventuella kommentarer kring segmentet. Utvecklingen av det generella intresset för odörkontroll på marknaden är också av intresse.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post