POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene Q4: En första kommentar

Polygienes rapport för det fjärde kvartalet visar på en stark försäljningstillväxt (bästa kvartalet någonsin sett till försäljning) jämfört med samma kvartal ifjol. Resultatet fortsätter att tyngas av resursförstärkningar samt PR- och marknadsaktiviteter. Detta för att säkra fortsatt tillväxt och bygga ett ännu starkare varumärke. Sammantaget överträffar rapporten våra försäljningsprognoser och visar på något sämre marginaler.

Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 20,2 MSEK (15,0), motsvarande en tillväxt på 35,0 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Väntat var en försäljning på 17,6 MSEK. Den ökade försäljningen visar på ett fortsatt intresse för odörkontroll på marknaden och framförallt varumärket Polygiene.

EBIT uppgick till 0,65 MSEK (1,2), motsvarande en marginal på 3,2 procent (8,0). Väntat var en EBIT-marginal på 7,0 procent. En fråga vi ställde oss inför rapporten gällde investeringsbehovet (främst PR- och marknadsaktiviteter) framöver. Vd är tydlig med att investeringarna fortsätter framöver och påpekar samtidigt att lönsamheten förväntas öka under de närmaste åren. Vi bedömer marginalerna leta sig upp till tvåsiffriga nivåer först under 2018, för helåret 2017 uppgår EBIT till 4,4 MSEK i våra prognoser, motsvarande en marginal på 6,0 procent. 

I övrigt signalerar rapporten en optimistisk ton där bolaget ser positivt på utvecklingen samt möjligheterna inom alla segmenten och Polygiene siktar på en tillväxttakt överstigande 30 procent framöver. 

Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post