POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene: Inför Q1

Polygiene släpper sin Q1-rapport på onsdag 10 maj. Vi räknar med att bolaget fortsätter visa en stark försäljningstillväxt samt ett minusresultat på grund av de tidigare diskuterade marknadssatsningarna. Vi räknar med att den högre kostnadsstrukturen (till följd av marknadssatsningarna) håller i sig under hela 2017.

Försäljningen väntas uppgå till 16 MSEK (13,4), motsvarande en tillväxt på 19 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Jämförelsekvartalet föregående år var mycket starkt med en försäljningstillväxt på 97 procent – därmed vore det ett styrketecken om Polygiene presenterar siffror i linje med våra prognoser.

Vi räknar med rörelsekostnader omkring 11,0 MSEK (exkl. COGS) vilket resulterar i EBITDA på -1,5 MSEK. Bruttomarginalen antas uppgå till 58 procent. Likt tidigare fortsätter vi att påpeka behovet av redovisade investeringar (framförallt marknadssatsningar) då det behövs en bättre förståelse för bolagets investeringsbehov. Idag redovisas inte dessa kostnader separat utan ingår i posten övriga externa kostnader.

I övrigt är vi som vanligt intresserade av utvecklingen hos befintliga kunder samt det generella intresset för odörkontroll på marknaden. Vi är även nyfikna på ytterligare kommentarer kring samarbetet med Goldwin respektive 8H, två samarbeten vi kommenterade här. Rapporten väntas onsdag 10 maj.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post