POLYG

Polygiene

Research update

Print

Polygiene: Stark tillväxt & höga kostnader

Polygienes rapport för det första kvartalet visar på en stark försäljning vilken överträffar våra prognoser men redovisar samtidigt större förlust än väntat.

Försäljning kom in på 17,4 MSEK (väntat: 16,0) och EBITDA uppgick till -3,3 MSEK (väntat: -1,3).
Tillväxten på 30 procent (24 procent rensat för valutaeffekter) är ett styrketecken då jämförelsekvartalet föregående år visade på en tillväxt omkring 97 procent. Det sämre resultatet är
framförallt hänförbart till högre investeringar.

Vi justerar upp våra kostnadsestimat (rörelsekostnader exkl. COGS) för 2017 samt 2018 med cirka 11 procent, från tidigare 48 MSEK till 54 MSEK (samma siffror för båda åren). Base case uppgår till 16 kronor per aktie och fair value range till 6 – 22 kronor.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post