Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
POLYG

Polygiene

News article

Print

POLYGIENE: AGGRESSIVT OCH TUFFT SATT MÅL KRÄVER TILLVÄXT - VD


STOCKHOLM (Direkt) Odörkontrollsbolaget Polygiene meddelande på onsdagsmorgonen att de höjer de finansiella målen."Det är tillväxten som kommer att ge de här 400 miljonerna (i omsättning, reds anm). Vi kommer inte att nå det genom att ...

STOCKHOLM (Direkt) Odörkontrollsbolaget Polygiene meddelande på onsdagsmorgonen att de höjer de finansiella målen.

"Det är tillväxten som kommer att ge de här 400 miljonerna (i omsättning, reds anm). Vi kommer inte att nå det genom att sitta still i båten. Det ska jag erkänna. Det är ett aggressivt och ett tufft satt mål", säger Polygienes vd Christian von Uthman till Nyhetsbyrån Direkt.

De nya målen innebär att Polygiene ska ha en omsättning på över 400 miljoner kronor vid 2022. Vid samma år ska rörelsemarginalen ha tagit sig över 20 procent gentemot en tidigare marginal på 15 procent för resultatet före skatt.

Det nya försäljningsmålet motsvarar en genomsnittlig omsättningsökning med knappt 37 procent per år. Enligt tidigare mål skulle nettoomsättning växa med över 30 procent över en konjunkturcykel.

Inom Polygienes tre segment, Sport & Outdoor med försäljning av sportkläder, Lifestyle med försäljning inom bland annat hemtextilier samt skosegmentet väntas fortsatt Sport & Outdoor vara det största segmentet vid 2022.

"Skulle du dra ut det här över tio år är det klart att Lifestyle är en mycket större marknad. Över tio år kan det här se annorlunda ut, men om du tittar över den kommande femårsperioden är det klart att Sport & Outdoor kommer att förbli den största", säger Christian von Uthman.

Polygienes vd Christian von Uthman ger två förklaringar till varför målen höjs.

"Dels går det väldigt bra och vi ser mycket spännande i portföljen. Det andra är att vi gjorde en strategisk analys tillsammans med en konsult om hur den adresserbara marknaden ser ut inom de olika segmenten. Där ser man att det finns väldigt mycket mer att hämta och ta hem. Då vill vi ha en bättre tydlighet mot marknaden", säger Christian von Uthman.

En skillnad på marginalmålet gentemot det tidigare målet är att det resultatmått som nu används är rörelseresultatet gentemot tidigare resultat före skatt. Genom att rörelseresultatet inte innehåller till exempel finansiella intäkter och kostnader såsom ränteintäkter och räntekostnader blir rörelseresultatet vanligen något bättre än resultatet före skatt.

I Polygienes fall är skillnaden däremot inte stor. För helåret 2016 låg rörelseresultatet på -3,4 miljoner kronor och resultatet före skatt på -3,2 miljoner kronor.

"De flesta företag kommunicerar ju rörelseresultatnivå. Jag tror att många också är vanare att läsa rörelseresultatnivå", säger Christian von Uthman som betonar att det ökar tydligheten i hur kärnaffären utvecklas.

I Asien finns bland annat en så kallad "withholding tax", en typ av källskatt, som då inte kommer med på rörelseresultatnivå.

På frågan om vad som är viktigt för en investerare att titta på i Polygiene framöver blir svaret bruttomarginalen och den fortsatta tillväxten samt att fortsätta arbeta med de befintliga varumärken som Polygiene samarbetar med och även ta in nya varumärken inom alla segment.
Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post