POLYG

Polygiene

Press release

Print

Följ Polygiene och marknadsutvecklingen inom luktkontrollteknologi via Polygiene News

Nyhetsbrevet är ett komplement till övrig kapitalmarknadskommunikation och kommer att publiceras på engelska två till tre gånger per år mellan de formella kvartalsrapporterna. Polygiene har en hög tillväxttakt med ett frekvent nyhetsflöde ...

Nyhetsbrevet är ett komplement till övrig kapitalmarknadskommunikation och kommer att publiceras på engelska två till tre gånger per år mellan de formella kvartalsrapporterna. Polygiene har en hög tillväxttakt med ett frekvent nyhetsflöde rörande samarbetspartner, produktlanseringar och teknikutveckling. Nyhetsbrevet ska även ge en större inblick i utvecklingen inom luktkontrollsteknologi i ett globalt perspektiv.

- Polygiene News är en service till våra aktieägare och kapitalmarknaden och har som mål att sprida bredare kunskap om vår verksamhet och bransch. Det är mycket positivt som händer på Polygiene och hos våra kunder som vi nu delar med oss av genom nyhetsbrevet, säger Christian von Uthmann, vd för Polygiene.

Prenumerationen kan tecknas på http://ir.polygiene.com/sv/investerare/prenumerera/ och första numret kan laddas ner här (http://ir.polygiene.com/media/1305/polygiene-news_170714.pdf).


Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post