POLYG

Polygiene

Fundamental View

Polygiene’s brand is based on its Polygiene Odor Control Technology, with a strategy built on ingredient branding similar to that of Gore-Tex or Windstopper. The company is currently the leading ingredient brand in the sport and outdoor segment, and focuses on premium brands for all kinds of clothing (sports, leisure, fashion, work), footwear and home textiles. Its customers (often called partners by the company) include Adidas, Patagonia, Athleta and Hugo Boss. The list of partners has increased from around 25 (2009) to more than 100 (2017).

The additive itself is based on silver salt (silver chloride) made from recycled silver, and is currently used for textiles, foam, plastic or paint. In addition to its additive and ingredient branding, the company uses a comprehensive solution in order to work with the entire value chain and strengthen its competitiveness. These activities include application training for customers’ textile factories, brand training for customers' employees, consumer surveys, responsibility for customer support and complaints related to the Polygiene brand, and labels.

The company employs ~20 people and is headquartered in Malmo. In addition, the company has agents and distributors in over 20 locations worldwide and an advisory board. In 2017 sales were SEK 76 million and EBIT SEK -6 million. Polygiene has been traded on First North Stockholm since March 2016.

Last updated: 2018-04-11 Source: Redeye

Det är viktigt med förståelse för att Polygiene inte bara grundar sig på ett additiv utan bolagets konkurrensfördel ligger framförallt i dess affärsmodell och strategi. Förutom additiven och varumärkesutvecklingen (Ingredient Brand) investerar Polygiene stora resurser i andra aktiviteter för att stärka sitt erbjudande och konkurrenskraft. Syftet är att aktivt arbeta med hela värdekedjan och erbjuda kunderna en helhetslösning.

I helhetslösningen ingår aktiviteter som utbildning av kundernas textilfabriker inom anpassade tillämpningar, varumärkesutbildning för kundernas medarbetare, konsumentundersökningar, ansvar för kundsupport och reklamation som rör varumärket Polygiene, kontinuerliga tester av funktionalitet med mera. 

Additiven är baserade på ett bärarmaterial med hög specifik yta där man fäst ett silversalt (silverklorid) tillverkat från återvunnet silver. Produkten är genom sin konstruktion mycket säker, effektiv och långtidsverkande. Den aktiva substansen i Polygiene är silverklorid (AgCl), och inte nanosilver eller silvernitrat som används av vissa företag. 

Last updated: 2017-05-02 Source: Redeye

Det är flera faktorer som bidrar till positiva marknadsutsikter framöver, bland de viktigaste är:

i) baserat på våra intervjuer med partners framkommer det att intresset kring funktionaliteten odörkontroll har ökat starkt de senaste åren, både från tillverkare (varumärkena/företagen) och slutkonsument. Denna trend är kanske den allra viktigaste när vi blickar framåt

ii) enligt en konsumentundersökning gjord av Cotton Incorporated kunde 68 procent av konsumenterna tänka sig att betala mer för ett anti-odörbehandlat plagg

iii) enligt Textileworld har efterfrågan på textil ökat med 55,7 miljoner ton under perioden 1980-2014 – där 73 procent är hänförbart till polyester, och det finns inga tecken på att framtiden kommer se annorlunda ut. Men polyester har en stor baksida – det utgör en utmärkt bas för odörgivande bakterietillväxt

iv) 2015 såldes totalt 15 miljoner meter Polygiene-behandlat tyg. För en förståelse kring tillväxtpotentialen utgör det, enligt Redeyes egna analys, 4 procent av all tyg Adidas konsumerade för sina plagg under 2015. Ser man till allt tyg som alla Polygiene partners antas ha konsumerat 2015 så är andelen Polygiene-behandlat tyg i dagsläget mycket liten.

Ur ett konkurrensperspektiv finns det ett flertal kemiföretag som rent tekniskt levererar ett väl fungerande additiv för odörkontroll, bland annat PurThread, Ultra-Fresh, Noble Biomaterials (X-static), Microban (Scentry), Dow Chemical (Dow Silvadur), Sanitized (Actifresh) och HeiQ (HeiQ Fresh Tech). Ser man till konkurrensen ur ett varumärkesperspektiv smalnar konkurrensen till att i princip endast inkludera HeiQ och Dow Silvadur. Eftersom vi bedömer den långsiktiga konkurrensfördelen ligga i bolagets helhetslösning och framförallt varumärket, bör det vara fokus vid en jämförelse. Och hittills är det ingen konkurrent som lyckats bygga upp en liknande helhetslösning eller ett lika starkt varumärke. 

Last updated: 2017-05-02 Source: Redeye

  • Polygiene - an Ingredient Brand
  • The winner takes it all
  • Question marks regarding profitability
  • Base case valuation amounts to SEK 15 per share and fair value range to SEK 6-21

Polygiene builds a brand (Ingredient Brand, like Gore-Tex) based on the functionality of permanent odor control technology (Polygiene Odor Control Technology). So far, no competitor has succeeded in building a similar comprehensive solution (working with the entire value chain) or equally strong brand. We consider this to be the company's competitive advantage.

An established fact for ingredient brand strategies involves the leading brand gaining large market dominance. If the company manages to retain its leading position in sport and outdoor, and to conquer the same position in the more recently addressed segments of lifestyle, footwear and home textiles, there is a good chance that the next Swedish export could be a small company listed on First North.

Today, the market has questions about the profitability. In our forecasts, low profitability during 2018 are incorporated as a result of increased market investments and recruitment. By 2019, a higher profitability level (11% in EBIT margin) is expected, as the scalability of fixed costs makes a mark. For a long-term owner, we therefore see today's price levels as attractive.

At base case, we see average sales growth of 19 percent per year during the forecast period 2017-2027. We then expect the company to reach a maturation phase and grow by 2 percent. In the same period, we expect an average EBIT margin of 13 percent, the long-term EBIT margin amounts to 12 percent. The WACC is 10.8 percent.

The biggest risks are related to the debate about chemicals in textiles, the rapid growth (it is always a challenge to grow at a fast pace while maintaining both quality and profitability) and the fact that the odor control market is a relatively new market that still has to prove its existence. Today it is too early to determine if odor control is here to "stay".

Last updated: 2018-04-08 Source: Redeye

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post