PCELL

PowerCell Sweden

Research note

Print

Powercell: riktad nyemission

Bokslutsrapporten från Powercell innehöll faktiskt ett par nyheter. Dels att man nu avser genomföra en riktad nyemission och dels att de ändrar inriktningen på sin reformerteknik där diesel inte längre verkar vara prioriterat. Bolaget överväger även att flytta noteringen till Nasdaqs huvudlista under 2018.

Rent siffermässigt var intäkterna i Q4 lite högre än väntat. Kostnaderna var också högre och underskottet, minus 18 MSEK, därför aningen större än vi hade räknat med. De viktiga affärsrelaterade händelserna annonseras ju löpande så där var inga nyheter. En av de mer intressant händelserna som ändå tål att nämnas är samarbetet med japanska Inabata, som inleddes och annonserades nyligen. Inabata är ett industriellt konglomerat i miljardstorlek och borde vara en riktigt bra partner för att komma in på den japanska marknaden.

PowerPac med dieselreformering verkar nu inte längre stå inför någon kommersiell lansering. Detta trots att både Teliasonera i Sverige och norska Asko har testat systemet med goda resultat. Enligt Powercell beror det bland annat på ett allmänt motstånd mot diesel. Av rapporten framgår att de nu inriktar sig på reformering av andra fossila bränslen, exempelvis metanol där de redan har ett projekt med en kinesisk kund. Detta kan mycket väl bli framgångsrikt, men inom metanolreformering finns även andra aktörer i branschen, exempelvis Ballard. Huruvida Powercell har något helt unikt här är vi osäkra på.

Riktad nyemission om ca 200 MSEK
Powercell har mandat att emittera cirka 8,5 miljoner aktier utan företräde för bolagets aktieägare. Nu avser de att utnyttja mandatet där pengarna skall användas för att kommersialisera S3-stacken där de ser stor potential, både till fordonssektorn och angränsande industrier. Bolaget hade 61 MSEK i kassan vid årsskiftet. De pengarna ser ut att räcka ungefär till utgången av Q3, med den takt som bolaget har hållit under senare tid. Ett kapitaltillskott hade därför varit aktuellt ganska snart ändå. Serieleveranserna av S1 och S2-stackar har inte kommit igång och även om de skulle göra det inom kort kan man knappast räkna med positivt kassaflöde i rörelsen på länge. Vår bedömning är att det krävs en omsättning omkring 200 MSEK (30% bruttomarginal) för att nå break-even.

Vi är därför inte helt överraskade av beskedet om den riktade emissionen. Om 8,5 miljoner aktier tecknas till en kurs i närheten av dagens nivåer kommer den ge drygt 200 MSEK med en utspädning om nästan 20 procent. Eftersom vår värdering (för vårt Base case) ligger under börskursen, så skulle utspädningen däremot inte drabba värderingen särskilt hårt. De får ju in pengarna på en ”premievärdering” ur vårt perspektiv. Med den kommande kapitalinjektionen ser Powercell ut att få gott andrum att kommersialisera och ta sina produkter till marknaden. Det är dock fortfarande svårt att förutspå var och när de får sitt första stora genombrott. 

Download our latest Research Report from 2017-04-11

Download full report icon-download