PCELL

PowerCell Sweden

Research note

Print

Powercell: Ny affär i Kina

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Powercell har fått en beställning från en kinesisk personbilstillverkare. Ordern avser ett antal S-2 stackar som skall användas som range extenders till elbilar.

Ordervärdet uppgår till en dryg miljon kronor vilket sannolikt innebär en handfull av Powercells S-2 stackar om vardera 20 kW. I vanlig ordning så framgår det inte av pressreleasen vad kunden heter. Det är ett ”etablerat och innovativt fordonsföretag”, som bland annat tillverkar eldrivna personbilar. S2-stackarna kommer att testas som range extenders i de befintliga elbilarna för att öka räckvidden.

Detta är förmodligen en ny kund till Powercell, annars brukar de tala om att det handlar om en uppföljningsorder. Tester och utvärdering i fordonsvärlden tar vanligtvis relativt lång tid. Men med de kinesiska företagen kan det ibland gå snabbt. Det såg vi ett exempel på i fallet Wuhan Tiger som enligt vad vi har förstått bara tog cirka 6 månader på sig för att utvärdera Powercells bränslecellstackar innan de la en order på motsvarande mer än 200 MSEK. Den nya affären är glädjande, men egentligen inte alls överraskande. Det är bland de kinesiska fordonstillverkarna som Powercell har sina allra bästa affärsmöjligheter under de närmaste åren.

Download our latest Research Report from 2018-05-08

Download full report icon-download