PREV B

Prevas

Research update

Print

Prevas: Tar rätt grepp

Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen var lite lägre än vi räknat med, vilket förklaras med en något svag beläggning under börjar av kvartalet.

Prevas tar ett allt starkare grepp om att förbättra lönsamheten. Bolaget har genomfört strukturåtgärder i Indien och nu senast i Norge. Vi ser neddragningarna som absolut nödvändiga för att få Prevas på rätt bana igen.

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie.

Givet att en vändning i lönsamheten sker så är uppsidan god i Prevas. I vårt Bull-case räknar vi med en långsiktig EBIT-marginal på 7 procent, vilket leder till en Bull-case värdering om 33 SEK per aktie. I Bear-case värderar vi bolaget till 8 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download