PREV B

Prevas

Research note

Print

Prevas: Inför rapport

I jämförelse med motsvarande kvartal i fjol har det andra kvartalet i år haft färre antalet arbetsdagar, vilket vi förväntar oss ha påverkat Prevas försäljning. Vi räknar med att försäljningen kommer in på 187 MSEK och att bolaget uppvisar ett EBIT-resultat på 0 MSEK. Därmed förväntar vi oss att försäljningen kommer att minska med drygt två procent i jämförelse med Q2 2016.

Prevas visade i senaste kvartalet en EBIT-marginal på 5 procent, vilket var betydligt över våra förväntningar. Vi är dock fortsatt konservativa i våra prognoser, då kvartalet sannolikt påverkades positivt av kalendereffekten. Prevas uppgav dock i sin Q1-rapport att de ännu inte var nöjda med lönsamheten och att bolaget därmed skulle jobba vidare mot en förbättring. Vi ser därför med spänning framemot det andra kvartalet siffror och huruvida Prevas lyckas med en fortsatt lönsamhetsförbättring. Som tidigare nämnt har bolaget genomfört ett kostnadsbesparingsprogram, vilket enligt bolaget kommer bidra till ett förbättrat resultat.

Utöver lönsamheten kommer vi att titta på bolagets orderingång, vilken i de senaste kvartalen har uppgetts vara mycket stark. Marknaden för konsultbolagen är fortsatt het vilket vi hoppas Prevas kan dra nytta av framöver.

Efter att Prevas har släppt Q2-rapport imorgon den 18 juli kommer vi att komma med en första kommentar, för att därefter följa upp med en utförligare uppdatering. 

Download our latest Research Report from 2017-07-21

Download full report icon-download