RESP

Respiratorius

Research update

Print

Respiratorius: Väntans tider är goda tider

Förhandlingarna med Genovis om en utlicensiering av RESP-3000 drar ut på tiden, vilket vi delvis tillskriver externa faktorer. Produkten är positionerad för en intressant marknad och ett positivt besked fortsätter att vara vårt huvudscenario. Rekryteringen av patienter till VALFRID-studien med VAL-001 pågår, även om takten förföll låg i det senaste kvartalet. Bolagets målsättning att lämna besked om studiens resultat till nästa års halvårsskifte är realistisk. I denna rapport diskuterar vi också konsekvenserna av att Novartis fick underkänt för sin HDAC-hämmare. Vårt motiverade värde för aktien på 50 öre står fast och ett positivt besked kring RESP-3000 ska hjälpa till att vända den svaga aktiekurstrenden.

Continue reading (pdf) icon-download