SANION

Saniona

Research update

Print

Saniona: Framskrider mot klinik

Saniona har varit noterat i ett drygt år. Under perioden har viktiga steg framåt tagits i projekten och två av dessa projekt närmar sig nu klinisk fas; AN363 (nervsmärta) och tesofensine (fetma). Detta är ett viktigt steg för att bygga värden och förväntas bidra till intresse kring bolaget. Kursutvecklingen för aktien har varit stark sedan noteringen på Aktietorget. Trots det är värderingen fortsatt attraktiv. Efter en genomgång och uppdatering av våra modellantaganden uppgår vårt motiverade värde till 35 kronor per aktie. En relativvärdering med jämförbara bolag visar att aktien handlas till en rabatt mot sektorn. Det anser vi är oförtjänt. Ett förväntat bra nyhetsflöde och ett listbyte till Nasdaq OMX senare i år är argument som talar för att detta kommer täppas till. Det är dock värt att poängtera att risknivån vid investering i Saniona är hög.

Continue reading (pdf) icon-download