SANION

Saniona

Blog article

Print

Saniona - bred pipeline med potentiella blockbusters

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Efter en fin upphämtning under våren där Sanionas 16 läkemedelskandidater började värderas något mer rimligt i förhållande till sin potential, har kursen nu under låg omsättning sjunkit runt 30% från högstanoteringen på 25,80 kr till 18 kr. Den låga omsättningen vittnar dock om att många sitter på sina aktier och inväntar nyheter. Och nyheter kommer, om man får tro bolaget.


 

Under våren har Saniona meddelat att de avser inleda fas 1 kliniska studier med AN363, samt att Thomas Feldthus tillträder som vice vd och att han i sin fortsatta roll som finanschef förbereder företaget för en notering på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Thomas Feldthus är mycket välmeriterad och har bland annat varit delaktig i arbetet att knyta världens största läkemedelsbolag Pfizer samt Biogen till Saniona, men också att knoppa av Ataxion till ett gemensamtägt bolag med Atlas venture, en av världens största venturebolag inom biotech startups.

Sett till sina 16 läkemedelskandidater finns det en enorm uppsida i detta danska bolag som bygger sin pipeline till stora delar på uppköp av NeuroSearch dito. Bolaget äger 15 000 kemiska substanser, tillhörande patent och ett generiskt kemiskt bibliotek med fler än 100 000 andra kemiska kommersiellt tillgängliga substanser. Källa: http://saniona.com/om-aniona/om-saniona/

NeuroStock har ett riskvägt SOTP-värde om 82,60 kr/aktie, vilket motsvarar en uppsida på 355%. 

Läs mer här: http://neurostock.se/category/saniona_alla/analyser-saniona/

NeuroStocks SOTP-värde på 82,60 kr tycks dock vara rejält riskvägt vilket belyses av följande schematiska översikt över vissa utvalda delar av Sanionas pipeline. 

LäkemedelskandidatIndikationEj riskvägt SOTP/aktieRiskvägt SOTP/aktieNuvärde SOTP/aktie
AN363Neuropatisk smärta   717 kr  62,50 kr  24,20 kr
AN346IBD   571 kr  26,20 kr    8,20 kr
AN788Depression   528 kr  24,20 kr  10,40 kr
AN761Schizofreni   393 kr  18,00 kr    7,00 kr
AN761Alzhemers   231 kr  10,60 kr    4,10 kr
AN470Schizofreni   393 kr    9,00 kr    2,80 kr
TesofensineFetma   933 kr  66,70 kr  25,90 kr
Pfizer-programmetNeurologiska sjukdomarEj kalkylerad
Ataxion-programmetAtaxi – Neurologiska symtomEj kalkylerad
… forts följer  

 

* noterbart ovan är att de två sistnämnda programmens royalties och milstensutbetalningar etc till Saniona, inte är offentliggjorda med hänsyn taget till samarbetsparnernas önskemål.


Faller enbart ett av bolagets projekt väl ut tycks alltså, enligt NeuroStock, Saniona ha ypperliga möjligheter att lyckas. Detta bekräftas också av vd, Jørgen Drejer. Källa: http://neurostock.se/2015/03/sanionas-vd-utesluter-inte-storsatsning-pa-diabetes/

Till detta kan läggas att Saniona har signalerat för att de troligen kommer satsa på Typ2-diabetes vilket framgår av intervjun ovan, en indikation som f.ö står för 90-95% av alla diabetesfall globalt.

Den läkemedelskandidat som i så fall kommer bli aktuell är Tesofensine mot fetma, vilken bör ha ypperliga möjligheter att lyckas då prekliniken har påvisat en viktminskning om 16%, och just viktminskning är en starkt bidragande orsak till att sjukdomen skall regridera, och förhoppningsvis försvinna helt. 

Tesofensine mot fetma har för övrigt med 16% viktminskning också i sig goda möjligheter att bli en blockbuster på fetmamarknaden då denna siffra med råge trumfar alla nu godkända läkemedel på marknaden. Det som behövs för Sanionas vidkommande är att göra en kombinationsstudie först för att eliminera det vanligt förekommande förekomsten av förhöjd puls som även kännetecknar de godkända läkemedlen mot fetma.

Sammantaget har Sanionas pipeline både bredd och djup, och med ett börsvärde på 300MSEK är bolaget jämfört med många andra bolag på den svenska börsen, med många färre kandidater, klart undervärderat. Just detta har bolaget vid flera tillfällen framhållit vid sina offentliga framträdanden.

Nytillträdde vice vd Feltdhus har sagt att han har för avsikt att försökta ta Saniona från nuvarande nivå till ett mångmiljardbolag, värderat i dollar, inte kronor. Det bådar gott.

www.saniona.com