SANION

Saniona

Blog article

Print

Experterna eniga - Saniona en investering med hög utväxlingspotential

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

"Om våra data stödjer vår tes kan detta bli mycket stort – större än vad man normalt förknippar med en blockbuster” Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona på Sedermeradagen 16 mars"

Inom biotech pågår en aldrig sinande spekulation om nästa börsraket. Buden på vilka företag man ska satsa på är många, och en alltmer uppmärksammad spelare är det danska bolaget Saniona som snart går in på OMX small cap.

 

Det finns goda skäl att läsa på om Sanionas breda och mångfacetterade pipeline, inte minst då utvecklingsarbetet till stora delar är riskreducerad med starka samarbetspartners och forskningsdonationer. Bakom bolaget står en rad erfarna affärsmän och forskare samt en solid bas av forskningsdata i vilket mer än 2 miljarder kr har plöjts ned, dock med minimalt egna satsade medel.

 

Thomas Feldthus, vice vd och CFO Saniona talar om något som kan bli större än en blockbuster, och det är ju intressant med tanke på att Saniona idag värderas till runt 400MSEK. En blockbuster defineras som ett läkemedel som säljer för mer än en miljard dollar årligen. Och i Saniona finns flera kandidater till att erhålla detta epitet.

 

Senaste analysen från Redeye:

http://beta.redeye.se/company/saniona/476205/saniona-mycket-som-bubblar-i-grytorna#company-navigation

 

Riktkurs 40 SEK

 

Senaste analysen från Smallcap:

http://www.smallcap.se/company/41/comment/481/

 

Riktkurs 66,6 SEK

 

Senaste analysen från BioStock:

http://www.biostock.se/2015/10/analysuppdatering-saniona-tesomet-en-fas-ii-kandidat-for-diabetes-typ-2/

 

Riktkurs 103 SEK

 

Intervjun med vVD från 16 mars:

http://www.biostock.se/2016/03/saniona-tar-sista-steget-infor-fas-iia-studie-med-tesomet/

 

Och slutligen, videoupptagning från Sedermeradagen 16 mars 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=dVIJhVzfMIU

 

_______________________________________

 

Under strecket:

 

Ett annat område som röner alltmer intresse är cybersäkerhet, läs mer om en både undervärderad och het kandidat på den svenska marknaden: http://www.redeye.se/aktiebloggen/advenica/advenica-svensk-cybertech-en-munsbit-kina