SANION

Saniona

Blog article

Print

Saniona - Dansk dynamit del 1

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

” När vi talar om behandling av diabetes krävs en mycket snabb och effektiv viktminskning så det bli mycket svårt för andra att konkurrera med tesofensine / Tesomet.” - VD, Jørgen Drejer

I del 1 av denna blogg-analys presenterar jag bolagets ledning, hur bolaget uppstod och dess affärsidé. Jag presenterar även deras fetma och diabetes kandidater. I mitt grävande kring deras kandidater som uppstått genom tesofensine har jag funnit en mycket intressant affär som genomfördes så sent som i november 2015. Ni får även möjlighet att ta del av en hel del svar från bolagets VD, JørgenDrejer. 

https://www.dropbox.com/s/iibs12x72x6soa7/Saniona%20-%20Dansk%20dynamit%20R1.docx?dl=0