SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Byter listning till First North Premier

Som tidigare meddelats avser Saniona att söka notering av dess aktier på Nasdaq Stockholm. Ett led i denna process är att först ta klivet över till First North Premier från Aktietorget och första handelsdag är nu fastlagd till torsdagen den 19 maj. Vi förväntar oss att nästa steg i listningsprocessen till Nasdaq Stockholm sker mot slutet av innevarande år. Dagens besked från bolaget är positivt men ändrar inte vårt värderingssyn. I vårt basscenario värderar vi Saniona till 38 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download