SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Redo att dela ut innehav

Skattemyndigheter i Danmark och Sverige har gett Saniona klartecken att kunna dela ut innehavet om 60 procent i Initiator Pharma A/S till sina aktieägare, så att det inte beskattas förrän vid försäljning av innehavet, lex ASEA. Vi förväntar oss att Initiator söker en notering under tredje kvartalet i år på Aktietorget.

Initiators huvudprojekt (IPED2015) är redo att tas vidare mot kliniska studier med sikte på indikationen erektionsproblem. Redan inom 3-4 år, om allt löper på enligt plan, beräknas en fas II-studie kunna vara genomförd. Som vi tidigare tagit upp har vi ingen värdering av Initiator, men viss vägledning ges av värderingen av Karessa Pharma, som är verksamma inom samma indikation. Gårdagens stängningskurs på 14,05 kronor ger ett marknadsvärde av Karessa på 155 miljoner kronor och bolaget hade vid utgången av första kvartalet på drygt 60 miljoner kronor, vilket ger ett värde av projekten på omkring 95 miljoner kronor. Om vi räknar grovt på att Initiator skulle kunna vara värt mellan hälften av teknologivärdet för Karessa eller i nivå med det, får vi ett indikerat värde av ägandet på 1,4-2,7 kronor per aktie. Vi bedömer att utdelningen kan ge extra fokus på dessa tillgångar och synliggöra värden i Saniona, som vi värderar till 38 kronor per aktie (exkluderat Initiator Pharma).

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download